Φεστιβάλ Φολκλορ – Αργεντινή – Συρία

Φωτογραφίες

Φεστιβάλ Φολκλορ στο 10ο Φεστιβάλ Οίτης – Συρία & Αργεντινή Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016

festival-folklor-argentina-1 festival-folklor-argentina-2 festival-folklor-argentina-3 festival-folklor-argentina-4 festival-folklor-argentina-5 festival-folklor-argentina-6 festival-folklor-argentina-7 festival-folklor-argentina-8 festival-folklor-argentina-9 festival-folklor-argentina-10 festival-folklor-argentina-11 festival-folklor-argentina-12 festival-folklor-argentina-13 festival-folklor-argentina-14 festival-folklor-argentina-15 festival-folklor-argentina-16 festival-folklor-argentina-17 festival-folklor-argentina-18 festival-folklor-argentina-19 festival-folklor-argentina-20 festival-folklor-argentina-21 festival-folklor-argentina-22 festival-folklor-argentina-23 festival-folklor-argentina-24 festival-folklor-argentina-25 festival-folklor-argentina-26 festival-folklor-argentina-27 festival-folklor-argentina-28 festival-folklor-argentina-29 festival-folklor-argentina-30 festival-folklor-argentina-31 festival-folklor-argentina-32 festival-folklor-argentina-33 festival-folklor-argentina-34 festival-folklor-argentina-35 festival-folklor-argentina-36 festival-folklor-argentina-37 festival-folklor-argentina-38 festival-folklor-argentina-39 festival-folklor-argentina-40 festival-folklor-argentina-41 festival-folklor-argentina-42 festival-folklor-argentina-43 festival-folklor-argentina-44 festival-folklor-argentina-45 festival-folklor-argentina-46 festival-folklor-argentina-47