Thanos Mikroutsikos – Rita Antonopoulou – Thimios Papadopoulos